CTSJC - 26

Trần : Inox Gương Trắng với mica & LED

Vách : Inox Sọc Nhuyễn xen Inox Gương Ăn Mòn hoặc Hoa Văn  Gương Vàng

Cửa Cabin : Inox Gương Trắng 

Cửa Tầng: Inox Gương Trắng Ăn Mòn

Bao Che: Inox Gương Trắng

Bảng Điều Khiển : Tiêu Chuẩn

Sàn Đá - Tay tròn : Khách Hàng Lựa Chọn

Hotline : 0982770477