CTSJC - 04

Trần : Inox Gương Trắng với mica & LED

Vách : Inox Sọc Nhuyễn hoặc Laminate

Cửa Cabin : Inox Sọc Nhuyễn

Cửa Tầng & bao che :  Inox Sọc Nhuyễn

Bảng Điều Khiển : Tiêu Chuẩn

Sàn Đá - Tay tròn : Tiêu Chuẩn

Hotline : 0982.77.04.77